සජීවීව ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා ෴ රංගිරි ශ්‍රී ලංකා දිනපතා ප.ව. 8.00-9.00 | ලක් FM දිනපතා ප.ව. 6.45 සිට | ලක් හඩ දිනපතා ප.ව. 10.15-11.00 | නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා සතියේ දිනවල ප.ව. 9.00-10.00 පහන් කන්ද සඳුදා ප.ව. 7.30-9.00 සංසාර ආරණ්‍ය සෙනසුරාදා ප.ව. 7.00-8.00 කැටවල හේමාලෝක හිමි | ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා නෙත් FM ඉරිදා ප.ව. 7.00-8.00 සඳුදා ප.ව. 7.30-8.30 | ලක් හඩ ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00-9.00 | ශ්‍රී FM සෙනසුරාදා ප.ව. 10.00 |

දම්සභා ගුවන් හඬ


අරුත් මනා සේ මෙනෙහි කරමින් සදහම් අමා ගඟුලේ සැනසුම් සුවය ලබමුWindows Media PlayerQuickTimeRealPlayerWinamp

දම්සභා ගුවන් හඬ මගින් පොහොය දින වැඩසටහන් සජීවීව විකාශනය කරනුලැබේ.

පොහොය හා අමාවක දින වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

වේලාව

වැඩසටහන

08.00 – 09.00සීල සමාදානය, බුද්ධ පූජාව සහ කර්මස්ථාන සජ්ජායනාව.
09.00 – 09.30හීල් දානය.
09.30 – 11.00උදෑසන දහම් සාකච්ඡාව.
11.00 – 11.30දහවල් බුද්ධ පූජාව.
11.30 – 12.30දහවල් දානය.
12.30 – 15.30සවස දහම් සාකච්ඡාව.
15.30 – 17.00පින් අනුමෝදනාව.


බොදු බැති ගී


ලොව පළමු පාලි ගීතය (The 1st Pali Song in the world)
free counters